IMG_2247.jpg
Autor stránek:
- Jan Jetmar
- učitel ZŠ - Tv, Rj, Čsp, Inf

Stránky jsou určeny:
- žákům, kteří rádi sportují

Na stránkách naleznete:
-vše o tělesné výchově a sportu na ZŠ Bratří Čapků

Jan Jetmar

Mobil - 605 925382

 E-mail - jetmar.jan@zsbcuo.cz

 

 

ZŠ Bratří Čapků

Základní škola

Bratří Čapků 1332

Ústí nad Orlicí

562 06

 

 

Kancelář - 736 772 448

Jídelna - 734 798 200

Ředitelna - 734 772 205

Tělocvična - 734 798 208

 

Škola e-mail - skola@zsbcuo.cz


Sport ve škole > Lyžařský výcvik > Řád lyžařského výcviku

Řád lyžařského kurzu
 
Lyžařský kurz je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni a denní řád kurzu.
Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.
Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.
Onemocnění a poranění hlásí žáci při výcviku pedagogickému dozoru, na chatě zdravotnici lyžařského kurzu.
Žáci vykonávají službu dne podle rozpisu, řídí se pokyny vedoucího dne a denním řádem.
Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. Pokud je vedoucí na výcviku řídí se rozhodnutím zdravotníka.
Povinností každého účastníka je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.
Žáci se scházejí ve společenské místnosti. Vzájemné návštěvy na pokojích jsou dovoleny pouze s vědomím pedagogického dozoru.
Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno. Rovněž je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.
Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném.
Peníze a cenné předměty si mohou účastníci v mimořádných případech uložit u vedoucího zájezdu. Za cenné předměty nesouvisející s lyžařským výcvikem škola neručí . Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu lyžařského kurzu.
Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, nástupu na jídlo a výcvik a večerky.
Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu lyžařského kurzu. S personálem chaty jednáme zdvořile a slušně.
Porušení řádu lyžařského kurzu se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pobytu bez nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy.
 
                                             
27.02.2015 09:05:48
jetmar.jan
www.jan-jetmar.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one