IMG_2247.jpg
Autor stránek:
- Jan Jetmar
- učitel ZŠ - Tv, Rj, Čsp, Inf

Stránky jsou určeny:
- žákům, kteří rádi sportují

Na stránkách naleznete:
-vše o tělesné výchově a sportu na ZŠ Bratří Čapků

Jan Jetmar

Mobil - 605 925382

 E-mail - jetmar.jan@zsbcuo.cz

 

 

ZŠ Bratří Čapků

Základní škola

Bratří Čapků 1332

Ústí nad Orlicí

562 06

 

 

Kancelář - 736 772 448

Jídelna - 734 798 200

Ředitelna - 734 772 205

Tělocvična - 734 798 208

 

Škola e-mail - skola@zsbcuo.cz


Tělesná výchova > Bezpečnost TV >

Kardiopulmonální resuscitace
 
První pomoc v TV
 
resuscitace.jpg prvnipomoc.jpg
 

Bezpečnost v tělesné výchově

Zachování základních pravidel bezpečnosti ve výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy směřují k bezpečnosti žáků. Současné pojetí školní tělesné výchovy přináší i nová rizika (více samostatné a skupinové práce žáků, více svobody v rozhodování žáků, větší otevřenost učebních osnov, svobodnější volba obsahu a cílů učitelem, zhoršující se zdravotní stav žáků, menší trénovanost žáků, nové aktivity - mnohdy rizikové,...). Proto bych chtěl na těchto místech shromaždit několik základních informací, které se týkají bezpečnost v tělesné výchově a sportu vůbec.

Nejdůležitější předpisy a požadavky na bezpečnost (pouze heslovitě):

 • základním dokumentem je Školský zákon,
 • Pracovní řád a Zákoník práce,
 • školní řád,
 • organizační směrnice (směrice pro výlety, lyžařské výcviky, cykloturistiku apod.),
 • znalost učebních osnov, volit správné formy a metody práce dodržovat didaktické zásady (přiměřenosti, individuálního přístupu k žákům, postupného zvyšování zatížení apod),
 • znalost pravidel a organizačních a bezpečnostních předpisů pro sportovní odvětví,
 • znalost předpisů pojišťovny,
 • zvládnout žáky kázeňsky a organizačně,
 • prevence - dlouhodobá výchova žáků k účasti na bezpečnostních opatřeních. Udržovat v žádoucím stavu nářadí a náčiní a provádět pravidelnou kontrolu zařízení pro tělesná cvičení, nářadí a náčiní,
 • znát opatření při úrazu žáka a zásady první pomoci,
 • rozšiřovat své vědomosti a dovednosti týkající se bezpečnosti didaktického procesu.

Bezpečnost v TV a sportu

Prevence:

 • poučení na počátku školního roku, kalendářního roku (třídní učitel, trenér, cvičitel),
 • osnova poučení o bezpečnosti na naší škole: oblečení a obuv, chování v šatnách (otvírání oken, používání deodorantů…), pohyb v umývárnách, hygiena v TV, přesun na hřiště a do tělocvičny, pohyb na sportovní ploše (hala, atletický ovál, umělá tráva, multifunkční hřiště), používání nářadí, dopomoc a záchrana, používání bezpečnostních pomůcek, hlášení úrazů učiteli TV (i drobných a ihned), omluvenky (rodiče - písemně), omezení (lékař – písemně),
 • poučení na počátku první vyučovací hodiny, tréninkové jednotky,
 • seznámení s obsahem vyučovací hodiny.

V průběhu výuky:

 • vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny,
 • upozornit na konkrétní nebezpečí, zajistit soustavnou dopomoc, případně záchranu při cvičení,
 • být vždy na nejrizikovějším místě,
 • před zahájením cvičení zkontrolovat, zda nářadí nevykazuje známky zjevného poškození.
 
www.jan-jetmar.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one