IMG_2247.jpg
Autor stránek:
- Jan Jetmar
- učitel ZŠ - Tv, Rj, Čsp, Inf

Stránky jsou určeny:
- žákům, kteří rádi sportují

Na stránkách naleznete:
-vše o tělesné výchově a sportu na ZŠ Bratří Čapků

Jan Jetmar

Mobil - 605 925382

 E-mail - jetmar.jan@zsbcuo.cz

 

 

ZŠ Bratří Čapků

Základní škola

Bratří Čapků 1332

Ústí nad Orlicí

562 06

 

 

Kancelář - 736 772 448

Jídelna - 734 798 200

Ředitelna - 734 772 205

Tělocvična - 734 798 208

 

Škola e-mail - skola@zsbcuo.cz


Tělesná výchova > Klasifikace TV >


Kritéria hodnocení TV (pana učitele Jetmara):
 170 % známky
   Aktivita žáka   
 
 
2. 30% známky 
 
   
    Zlepšení ukazatelů pohybových schopností a výkonnosti.
    Úroveň pohybových dovedností a znalostí z oblasti tělesné 
    kultury a   sportu.                 
    Porovnání osobní výkonnosti s tabulkou výkonů   
 
Charakteristika klasifikačních stupňů:
 
1 výborný 
*má zájem o probírané učivo v plném rozsahu     
*vyvíjí maximální úsilí při rozvoji pohybových schopností,osvojování dovedností a znalostí   
*ve všech hodinách uvědoměle a přesně plní zadané úkoly
*při sportovních hrách dodržuje pravidla a chová se v duchu fair play
*cvičí vždy ve cvičebním úboru
* tvořivě uplatňuje získané vědomosti a dovednosti (rozcvičky,sestavy,herní projev …)
*v měřených testech a disciplínách vykazuje zlepšení
*za pololetí splní všechny atletické disciplíny
*ve srovnání s tabulkou atletických výkonů dosahuje výborné hodnocení  
 
2 chvalitebný 
*má zájem o probírané učivo v plném rozsahu     
*spolupracuje při rozvoji pohybových schopností,osvojování dovedností a znalostí   
*při sportovních hrách dodržuje pravidla a vždy se chová v duchu fair play
* nemá vždy cvičební úbor
* s malými nedostatky uplatňuje získané vědomosti a dovednosti (rozcvičky,sestavy,herní projev …)
*u většiny měřených testů a disciplín vykazuje zlepšení
*za pololetí splní všechny disciplíny
*ve srovnání s tabulkou atl.výkonů dosahuje převážně hodnocenívýborný a chvalitebný
 
3 dobrý 
*má jen částečný zájem o probírané učivo   
*někdy až po opakované pobídce učitele rozvíjí pohybové schopností,dovednosti a znalosti   
*zadané úkoly plní nedbale,nepřesně ,s dopomocí učitele
*ne vždy má cvičební úbor
*s malými nedostatky uplatňuje získané vědomosti a dovednosti (rozcvičky,sestavy,herní    projev …)
*jen u některých měřených testů a disciplín vykazuje zlepšení
*za pololetí nesplní všechny disciplíny
*ve srovnání s tabulkou atl.výkonů dosahuje převážně hodnocení a chvalitebný a dobrý
 
 
4 dostatečný
*malý zájem o pohybový rozvoj
*cvičí jen na opakovanou výzvu
*zvládá pohybové úkoly jen s dopomocí
*ve srovnání s tabulkou výkonů dosahuje převážně hodnocení dostatečný
*často nemá cvičební úbor
 
5 nedostatečný
*nemá zájem o pohybový rozvoj
*většinou necvičí
*nezvládá pohybové úkoly ani s dopomocí
*převážně nenosí cvičební úbor
 
 
www.jan-jetmar.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one